top of page
2015  PROSPEKT (forprosjekt) Theater Corpus

PROSPEKT er tittelen på forestillings-prosjekt som tar for seg hvordan samtidsarkitektur og storbyutviklingen påvirker livene til beboerne i en by. Arbeidet har gått i flere etapper, den første store delen var et forprosjekt støttet av kulturrådet og Dramatikkens hus hvor det ble laget en scenisk “skisse” hvor tekst og arkitektur-modeller stod i fokus. Det hadde arbeidstittelen “Barcode” og vi brukte byggene i Bjørvika som et casestudy.

Høsten 2017 hadde vi anledning til å jobbe videre med materialet i Trondheim hos Propellen, da med fokus på tekster som ligger tettere på virkeligheten, på fremtidsfiksjonene som arkitektur/byggebransjen produserer det språk som byene bygges på. 

Den sceniske formen som forarbeidet i PROSPEKT peker mot, er mer en installasjon enn en teaterforestilling. Arkitekturmodellene blir levende figurer, i en arkitektonisk fremtidsfabel.

 

Video fra workshop 2015. Tekst av sosiologen Saskia Sassens 

Medvirkende: 
 

2015  " BARCODE»  Forprosjekt til figurteateroppsetning Prospekt. 

Konsept, regi, scenografi, figur-design og produksjon : Tormod Lindgren

Dramatikere : Liv Heløe, Tale Næss, Fredrik Brattberg,

Kristian Lykkeslet Strømskag, Hanne Ramsdal, Gro Lauvland, 

Utøvere : Gisle Hass, Elisabeth Aars og Håkon Vassvik 

Video : Mads Faste Liang Nilsen   

Egenproduksjon med støtte fra Norsk kulturråd og Dramatikkens hus .

2017  " PROSPEKT»  Forprosjekt til figurteateroppsetning Prospekt. 

Konsept, regi, scenografi, figur-design og produksjon : Tormod Lindgren

Dramatiker : Tale Næss

Komponist : Joachim Holbæk

Byer - Tekst av Tale Næss lest av Trond Petter Stamsø Munch
00:00 / 00:00
download.png
download-2.png
bottom of page