top of page
2013  Sporvogn til begjær av Tennessee Williams

Medvirkende: 

Regi: Terje Skonseng Naudeer

Scenografi og kostymer: Tormod Lindgren

Lysdesign: Johan Haugen

Lyd: Frode Fridtjofsen

Med: Ingjerd Egeberg, Rune Løding, Yngvild Grotmol,

Terje Ranes, Andreas Kolstad, Linda Mathisen

og Magnus Roland.

Ei oppsetting der vi kjem så tett på at ubehaget blir nesten påtrengande. Og det var også meininga.

gjennom den tilsynelatande enkle scenografien til Tormod Lindgren blir vi nådelaust dregne rett inn i ein trong og intens intimsfære der jamvel toalettbesøka er integrert del av spelet. Vi kjem så tett på at ubehaget blir nesten påtrengande. Og det er openbert meininga.

Amund Grimstad Shakespeartidskriftet

Nordland Teater

bottom of page